Komunikace v dopravě

Doprava je jedno z nejrychleji rostoucí odvětví. Z toho důvodu se rozvíjí aktivity, které směřují k řízení a optimalizaci dopravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o síťové odvětví, provozované na rozsáhlém území, bezdrátové komunikace zde nacházejí široké uplatnění.

Hlavní aplikační příklady:

  • meteorologická měření na vozovkách
  • monitorování hustoty provozu silniční sítě
  • kamerové systémy
  • dohled silniční infrastruktury – dopravní značení, křižovatky, tunely
  • parkovací automaty, naváděcí systémy, informační tabule
  • kolejová vozidla – měnírny pro napájení trolejových vedení
  • systémy zpracování a třídění odpadu
  • sledování pohybu a stavu mobilních prostředků

Vybrané reference:

Ředitelství silnic a dálnic ČR – GPRS síť pro sběr dat z meteorologických měření na silniční síti v celé České republice
ELTODO, a.s. – GPRS síť pro dohled a řízení veřejného osvětlení, GPRS síť pro monitorování stavu světelných křižovatek
Technická správa komunikací hlavního mĕsta Prahy – radiová síť pro naváděcí systém na odstavná parkoviště, meteorologická měření a sledování křižovatek v Praze
Přenos obrazu z kamer dopravních systémů – ČR, Švédsko, Finsko, Norsko, Holandsko…
Fleetware – Systém pro sledování pohybu a stavu vozidel v reálném čase, více informací na www.fleetware.cz a www.sledovani.cz

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.