Komunikace v energetice

V energetice je bezdrátová komunikace využívána vzhledem k jejímu snadnému, rychlému a ekonomicky výhodnému nasazení pro dohled a řízení mnoha technologických zařízení. Samozřejmostí je požadavek na spolehlivost. Bezdrátové spojení může také zálohovat důležité pevné komunikační linky proti výpadku. V teplárenství je bezdrátový přenos dat používán v systémech rozvodů tepla – SCADA systémy pro sběr dat a řízení předávacích stanic nebo sběr dat z měřičů tepla.

Mezi hlavní aplikační příklady v energetice patří:

  • dálkové ovládání úsekových odpínačů vedení vysokého napětí
  • měření a ovládání zařízení v transformačních stanicích
  • dálkové odečty elektroměrů, smart metering
  • dohled malých elektráren – vodní, větrné, fotovoltaické
  • dohled kogeneračních jednotek, bioplynových stanic
  • monitorování a dohled kotelen a rozvodů tepla
  • řízení předávacích stanic tepla
  • sběr dat z měřičů tepla

Vybrané reference

Západoslovenská energetika, a.s. (Slovensko) – GSM-GPRS sítě pro dálkové ovládání úsekových odpínačů, dohled trafostanic
ČEZ Distribuce, a. s. – GSM-GPRS síť pro dálkové ovládání úsekových odpínačů a trafostanic a FVE
Watson Telecom (Ukrajina) – rádiové sítě pro měření a ovládání transformačních stanic na Ukrajině
IT-Tronic (Dánsko) – GSM-GPRS spojení pro větrné elektrárny
Pražská teplárenská a.s. – GSM-GPRS a EDGE síť pro sběr dat z předávacích stanic a měřičů tepla
Elektrárny Opatovice, a.s. – rádiové a GPRS sítě pro sběr dat z předávacích stanic tepla

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.